Käyttäjätietoa ja -tilastoja.
Päivämäärä Sana Kuuntele Arvioinnit
10/01/2014 Теодор Нетте [ru] Теодор Нетте ääntäminen 1 arviointia
22/12/2013 насчитываться [ru] насчитываться ääntäminen 0 arviointia
17/12/2013 Хоу Сян [ru] Хоу Сян ääntäminen 0 arviointia
03/12/2013 автомотовелофототелерадиомонтёр [ru] автомотовелофототелерадиомонтёр ääntäminen 0 arviointia
26/11/2013 частотомер [ru] частотомер ääntäminen 0 arviointia
24/10/2013 крекер [ru] крекер ääntäminen -1 arviointia
03/10/2013 исходатайствовать [ru] исходатайствовать ääntäminen 0 arviointia
20/09/2013 прогрессивный [ru] прогрессивный ääntäminen 0 arviointia
18/09/2013 Карлос Кастанеда [ru] Карлос Кастанеда ääntäminen 1 arviointia
29/08/2013 каляка [ru] каляка ääntäminen 0 arviointia
28/08/2013 Пуляев [ru] Пуляев ääntäminen 0 arviointia
28/08/2013 бодать [ru] бодать ääntäminen 0 arviointia
23/08/2013 Зденека Неедлы (площадь) [ru] Зденека Неедлы (площадь) ääntäminen 0 arviointia
18/08/2013 Ѳ [ru] Ѳ ääntäminen 0 arviointia
18/08/2013 фита [ru] фита ääntäminen 0 arviointia
15/07/2013 ЦСКА [ru] ЦСКА ääntäminen 0 arviointia
28/06/2013 Белфаст [ru] Белфаст ääntäminen 0 arviointia
27/06/2013 дискурс [ru] дискурс ääntäminen -1 arviointia
27/06/2013 Таймырский автономный округ [ru] Таймырский автономный округ ääntäminen 0 arviointia
27/06/2013 Кушнерова [ru] Кушнерова ääntäminen 0 arviointia
27/06/2013 ривотрил [ru] ривотрил ääntäminen 0 arviointia
27/06/2013 клоназепам [ru] клоназепам ääntäminen 0 arviointia
27/06/2013 бензодиазепиновый [ru] бензодиазепиновый ääntäminen 0 arviointia
27/06/2013 бензодиазепины [ru] бензодиазепины ääntäminen 0 arviointia
27/06/2013 диазепам [ru] диазепам ääntäminen 0 arviointia
27/06/2013 нравящийся [ru] нравящийся ääntäminen 0 arviointia
27/06/2013 хомячиха [ru] хомячиха ääntäminen 0 arviointia
26/06/2013 тобой [ru] тобой ääntäminen 0 arviointia
26/06/2013 за [ru] за ääntäminen -1 arviointia
26/06/2013 пристегнуть [ru] пристегнуть ääntäminen 0 arviointia