• partir ääntäminen partir [fr]
 • colgar ääntäminen colgar [es]
 • vivir ääntäminen vivir [es]
 • sacudir ääntäminen sacudir [es]
 • vestir(se) ääntäminen vestir(se) [vec]
 • pegar ääntäminen pegar [es]
 • desafia ääntäminen desafia [pt]
 • denuncie ääntäminen denuncie [es]
 • mentir ääntäminen mentir [fr]
 • tremelucir ääntäminen tremelucir [gl]
 • rebulir ääntäminen rebulir [gl]
 • sufrir ääntäminen sufrir [es]
 • deslucir ääntäminen deslucir [es]
 • mulir ääntäminen mulir [gl]
 • tusir ääntäminen tusir [gl]
 • recubrir ääntäminen recubrir [es]
 • sumir ääntäminen sumir [es]
 • xunguir ääntäminen xunguir [gl]
 • seguir ääntäminen seguir [es]
 • cubrir ääntäminen cubrir [es]
 • muxir ääntäminen muxir [gl]
 • urdir ääntäminen urdir [es]
 • durmir: bulir ääntäminen durmir: bulir [gl]
 • xurdir ääntäminen xurdir [gl]
 • sentir ääntäminen sentir [fr]
 • cumprir ääntäminen cumprir [pt]
 • encubrir ääntäminen encubrir [es]
 • relucir ääntäminen relucir [es]
 • lucir ääntäminen lucir [es]
 • transfuxir ääntäminen transfuxir [gl]