Kategoria:

汉​语​水​平​词​汇

Tilaa ääntämiset merkinnälle 汉​语​水​平​词​汇

 • 爱 ääntäminen [zh]
 • 爸爸 ääntäminen 爸爸 [zh]
 • 白 ääntäminen [ja]
 • 春天 ääntäminen 春天 [zh]
 • 不错 ääntäminen 不错 [wuu]
 • 啊 ääntäminen [zh]
 • 矮 ääntäminen [wuu]
 • 城市 ääntäminen 城市 [zh]
 • 参加 ääntäminen 参加 [zh]
 • 安静 ääntäminen 安静 [zh]
 • 办公室 ääntäminen 办公室 [zh]
 • 杯子 ääntäminen 杯子 [zh]
 • 不要 ääntäminen 不要 [zh]
 • 部分 ääntäminen 部分 [yue]
 • 比赛 ääntäminen 比赛 [zh]
 • 词典 ääntäminen 词典 [zh]
 • 帮助 ääntäminen 帮助 [zh]
 • 办法 ääntäminen 办法 [zh]
 • 出去 ääntäminen 出去 [zh]
 • 爱人 ääntäminen 爱人 [zh]
 • 不同 ääntäminen 不同 [zh]
 • 成绩 ääntäminen 成绩 [zh]
 • 必须 ääntäminen 必须 [zh]
 • 比较 ääntäminen 比较 [zh]
 • 车站 ääntäminen 车站 [zh]
 • 出来 ääntäminen 出来 [ja]
 • 变化 ääntäminen 变化 [zh]
 • 表演 ääntäminen 表演 [zh]
 • 常常 ääntäminen 常常 [zh]
 • 错误 ääntäminen 错误 [zh]
 • 窗户 ääntäminen 窗户 [zh]
 • 本子 ääntäminen 本子 [zh]
 • 不久 ääntäminen 不久 [zh]
 • 不用 ääntäminen 不用 [zh]
 • 不但 ääntäminen 不但 [hak]
 • 从前 ääntäminen 从前 [zh]
 • 迟到 ääntäminen 迟到 [zh]
 • 吧 ääntäminen [yue]
 • 表扬 ääntäminen 表扬 [zh]
 • 安排 ääntäminen 安排 [zh]
 • 别人 ääntäminen 别人 [zh]
 • 北边 ääntäminen 北边 [zh]
 • 参观 ääntäminen 参观 [zh]
 • 半天 ääntäminen 半天 [zh]
 • 不如 ääntäminen 不如 [yue]
 • 表现 ääntäminen 表现 [zh]
 • 变成 ääntäminen 变成 [zh]
 • 操场 ääntäminen 操场 [zh]
 • 出现 ääntäminen 出现 [zh]
 • 出发 ääntäminen 出发 [wuu]
 • 磁带 ääntäminen 磁带 [zh]
 • 从…到… ääntäminen 从…到… [zh]
 • 出租汽车 ääntäminen 出租汽车 [zh]
 • 别的 ääntäminen 别的 [zh]
 • 除了…以外 ääntäminen 除了…以外 [zh]
 • 从…起 ääntäminen 从…起 [zh]