Äännä

Voit valita kielen nähdäksesi vain kyseisessä kielessä ääntämistä odottavat sanat.

 • Nauhoita ääntäminen sanalle унэм сокӏуэж унэм сокӏуэж
 • Nauhoita ääntäminen sanalle сыноуэн сыноуэн
 • Nauhoita ääntäminen sanalle уанэгущхьэнтэ уанэгущхьэнтэ
 • Nauhoita ääntäminen sanalle пэ кӏыхь пэ кӏыхь
 • Nauhoita ääntäminen sanalle къэгъанэ къэгъанэ
 • Nauhoita ääntäminen sanalle къыдогъанэ къыдогъанэ
 • Nauhoita ääntäminen sanalle лъэщӏ лъэщӏ
 • Nauhoita ääntäminen sanalle узыншэу куэдрэ тхьэм къыфщхьэщигъэт узыншэу куэдрэ тхьэм къыфщхьэщигъэт
 • Nauhoita ääntäminen sanalle сышхэну сыхуейщ сышхэну сыхуейщ
 • Nauhoita ääntäminen sanalle дыщэ пыӏэ дыщэ пыӏэ
 • Nauhoita ääntäminen sanalle пщыхьэщхьэм сыт ухуигугъэр? пщыхьэщхьэм сыт ухуигугъэр?
 • Nauhoita ääntäminen sanalle унэм и теплъэ унэм и теплъэ
 • Nauhoita ääntäminen sanalle нэщӏыса нэщӏыса
 • Nauhoita ääntäminen sanalle нэщӏысын нэщӏысын
 • Nauhoita ääntäminen sanalle зегъасэ зегъасэ
 • Nauhoita ääntäminen sanalle ягъэлъапӏэ ягъэлъапӏэ
 • Nauhoita ääntäminen sanalle удыгъэ зыхэлъ удыгъэ зыхэлъ
 • Nauhoita ääntäminen sanalle ӏэфӏагъ ӏэфӏагъ
 • Nauhoita ääntäminen sanalle нэ дахэ уиӏэщ нэ дахэ уиӏэщ
 • Nauhoita ääntäminen sanalle щхьэцхущӏ щхьэцхущӏ
 • Nauhoita ääntäminen sanalle удыгъэ удыгъэ
 • Nauhoita ääntäminen sanalle хуэжэн хуэжэн
 • Nauhoita ääntäminen sanalle щыпсэухэм я къетхэкӏын щыпсэухэм я къетхэкӏын
 • Nauhoita ääntäminen sanalle зрахьэну хуэныкъуэщ зрахьэну хуэныкъуэщ
 • Nauhoita ääntäminen sanalle лэжьэнкӏэ уашхэщ, шхэнкӏэ дыгъужьщ лэжьэнкӏэ уашхэщ, шхэнкӏэ дыгъужьщ
 • Nauhoita ääntäminen sanalle тепӏэн тепӏэн
 • Nauhoita ääntäminen sanalle ахъшэ къихын ахъшэ къихын
 • Nauhoita ääntäminen sanalle пащтыхьыпхъу пащтыхьыпхъу
 • Nauhoita ääntäminen sanalle хьэдэщӏэлъхьэ хьэдэщӏэлъхьэ
 • Nauhoita ääntäminen sanalle псытекӏэ псытекӏэ
 • Nauhoita ääntäminen sanalle фӏыкӏэ зыухьэ фӏыкӏэ зыухьэ
 • Nauhoita ääntäminen sanalle шэнт-ӏэнэ шэнт-ӏэнэ
 • Nauhoita ääntäminen sanalle уэсылӏ ящӏ уэсылӏ ящӏ
 • Nauhoita ääntäminen sanalle къэзэр къэзэр
 • Nauhoita ääntäminen sanalle гъэбэтэн гъэбэтэн
 • Nauhoita ääntäminen sanalle зыхузэгъэпэщ зыхузэгъэпэщ
 • Nauhoita ääntäminen sanalle зыхузэгъэпэщын зыхузэгъэпэщын
 • Nauhoita ääntäminen sanalle хузэгъэпэщын хузэгъэпэщын
 • Nauhoita ääntäminen sanalle абыхэм я цӏэхэр пщӏэрэ? абыхэм я цӏэхэр пщӏэрэ?
 • Nauhoita ääntäminen sanalle ӏэпхъуэ зэпытт ӏэпхъуэ зэпытт
 • Nauhoita ääntäminen sanalle хыфӏэдзапӏэ хыфӏэдзапӏэ
 • Nauhoita ääntäminen sanalle хыфӏэдзапхъэ хыфӏэдзапхъэ
 • Nauhoita ääntäminen sanalle щӏэдзыпхъэ щӏэдзыпхъэ
 • Nauhoita ääntäminen sanalle хьэжыгъэ ухуэнщӏын хьэжыгъэ ухуэнщӏын
 • Nauhoita ääntäminen sanalle ухуэнщӏын ухуэнщӏын
 • Nauhoita ääntäminen sanalle цӏыхубз дахэ дыдэ цӏыхубз дахэ дыдэ
 • Nauhoita ääntäminen sanalle улъиигъэ улъиигъэ
 • Nauhoita ääntäminen sanalle ящхьопэ ящхьопэ
 • Nauhoita ääntäminen sanalle щхьэпэн щхьэпэн
 • Nauhoita ääntäminen sanalle накӏэ хуэщӏын накӏэ хуэщӏын