Kieli:

sanskrit

[sa]

Takaisin sanskrit

 • न ääntäminen
 • ज्ञ ääntäminen ज्ञ
 • झ ääntäminen
 • ञ ääntäminen
 • क्ष ääntäminen क्ष
 • च ääntäminen
 • ळ ääntäminen
 • छ ääntäminen
 • स ääntäminen
 • ज ääntäminen
 • ऋ ääntäminen