Kieli: zhuang [Vahcuengh]

Takaisin zhuang

 • de ääntäminen de
 • a ääntäminen a
 • BAE ääntäminen BAE
 • 吃饭 ääntäminen 吃饭
 • dog ääntäminen dog
 • na ääntäminen na
 • ok ääntäminen ok
 • gang ääntäminen gang
 • bit ääntäminen bit
 • 汉语 ääntäminen 汉语
 • 什么 ääntäminen 什么
 • AI ääntäminen AI
 • son ääntäminen son
 • rap ääntäminen rap
 • cup ääntäminen cup
 • ae ääntäminen ae
 • saw ääntäminen saw
 • bak ääntäminen bak
 • but ääntäminen but
 • bei ääntäminen bei
 • dot ääntäminen dot
 • bag ääntäminen bag
 • bien ääntäminen bien
 • da ääntäminen da
 • Mae ääntäminen Mae
 • gai ääntäminen gai
 • me ääntäminen me
 • rum ääntäminen rum
 • Roi ääntäminen Roi
 • sim ääntäminen sim
 • get ääntäminen get
 • ring ääntäminen ring
 • Max ääntäminen Max
 • go ääntäminen go
 • bi ääntäminen bi
 • bat ääntäminen bat
 • UK ääntäminen UK
 • non ääntäminen non
 • vet ääntäminen vet
 • han ääntäminen han
 • meh ääntäminen meh
 • Sam ääntäminen Sam
 • Gyu ääntäminen Gyu
 • hau ääntäminen hau
 • ho ääntäminen ho
 • nou ääntäminen nou
 • baek ääntäminen baek
 • Daeng ääntäminen Daeng
 • sik ääntäminen sik
 • HU ääntäminen HU
 • huj ääntäminen huj
 • 杜甫 ääntäminen 杜甫
 • ek ääntäminen ek
 • raemx ääntäminen raemx
 • maj ääntäminen maj
 • LAN ääntäminen LAN
 • up ääntäminen up
 • mug ääntäminen mug
 • Gun ääntäminen Gun
 • Linh ääntäminen Linh
 • lau ääntäminen lau
 • lai ääntäminen lai
 • daw ääntäminen daw
 • duz ääntäminen duz
 • cib ääntäminen cib
 • dai ääntäminen dai
 • Rin ääntäminen Rin
 • mwngz ääntäminen mwngz
 • sing ääntäminen sing
 • baet ääntäminen baet
 • raiz ääntäminen raiz
 • Aek ääntäminen Aek
 • IJ ääntäminen IJ
 • lik ääntäminen lik
 • Dieb ääntäminen Dieb
 • Cuengh ääntäminen Cuengh
 • Bouxcuengh ääntäminen Bouxcuengh
 • ej ääntäminen ej
 • Fuj ääntäminen Fuj
 • gou ääntäminen gou
 • rox ääntäminen rox
 • coek ääntäminen coek
 • bya ääntäminen bya
 • Noh ääntäminen Noh
 • byanouq ääntäminen byanouq
 • dox ääntäminen dox
 • congh ääntäminen congh
 • hwnz ääntäminen hwnz
 • cwz ääntäminen cwz
 • min og bae leux ,he has been out ääntäminen min og bae leux ,he has been out