Puola ääntämistä odottavaa sanaa

Kieli: Puola [Polski] Takaisin Puola

10 ääntämistä odottavaa sanaa. Takaisin Puola [Polski]
  • Nauhoita ääntäminen sanalle Jan KulczykJan Kulczyk
  • Nauhoita ääntäminen sanalle z nogi na nogęz nogi na nogę [wyrażenie przysłówkowe, adverbial expression, przestępować, przeskakiwać, kołysać się]
  • Nauhoita ääntäminen sanalle maszynopisaniemaszynopisanie [rzeczownik, noun, pisać na maszynie, type writing, maszyna, pisać, wystukać, stukać]
  • Nauhoita ääntäminen sanalle maszynistkamaszynistka [rzeczownik, noun, maszyna, maszyna do pisania, obsługa, pisanie, female typewriter user, female machine operator]
  • Nauhoita ääntäminen sanalle niekończący sięniekończący się [imiesłów przymiotnikowy, czasownik, verb, kończyć się, ~~ hałas, ~~ terror, ~~ jazgot, kończyć, koniec, zakończenie, ~~ ostrzał]
  • Nauhoita ääntäminen sanalle slalomowiecslalomowiec [rzeczownik, noun, slalom, narciarz, narciarstwo, zjazd, bramka, bramki, stok, zbocze, lawirować, konkurencja, zima, narty, śnieg, rozrywka, sport]
  • Nauhoita ääntäminen sanalle ppłkppłk [skrót, abbreviation, podpułkownik, stopień wojskowy, pułkownik, wojsko, military, military grade]
  • Nauhoita ääntäminen sanalle zapuszkowaćzapuszkować [czasownik, verb, slang, żargon, jargon, wsadzić do więzienia, put in jail]
  • Nauhoita ääntäminen sanalle dwukomorowydwukomorowy [przymiotnik, adjective, plecak, komora, podwójna]
  • Nauhoita ääntäminen sanalle niedocenienieniedocenienie [rzeczownik, noun, docenić, ocena, oceniać, niedowartościowanie, wartość]